Toiminta

Mikä on Sekakuoroliitto?

Sekakuoroliitto ry on sekakuorojen valtakunnallinen keskusjärjestö. Se on perustettu vuonna 1957; jäseniä yhdistyksessä on n. 3000 ja jäsenkuoroja noin 80. Sekakuoroliitto on Sulasolin - Suomen Laulajain ja Soittajain Liiton - jäsenjärjestö.

KOULUTUS
Sekakuoroliitto järjestää kursseja ja koulutustilaisuuksia laulajille ja kuoronjohtajille. Koulutuksen tavoitteena on kohottaa ja kehittää harrastemusiikin tasoa. Laulajia rohkaistaan suorittamaan laulajamerkkejä ja osallistumaan erilaisiin pienryhmäkilpailuihin. Liitto avustaa koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa.

TIEDOTUS
Sulasolin jäsenlehdessä, joka kuuluu kaikille jäsenmaksun suorittaneille, esitellään Sekakuoroliiton ja sen jäsenkuorojen toimintaa. Sulasol-lehdessä on lisäksi paljon muuta hauskaa ja hyödyllistä. ]äsenyhdistyksiin pidetään yhteyttä myös mm. tiedotteilla.

LIITTOPÄIVÄT
Sekakuoroliitto järjestää vuosittain valtakunnalliset liittopäivät, tasapuolisesti eri puolilla Suomea. Liittopäivien yhteydessä järjestetään koulutusta kuorolaisille ja kuoronjohtajille sekä katselmuksia pienyhtyeille. Ja lauletaan yhdessä!

HUOMIONOSOITUKSET
Sekakuoroliitolla on mahdollisuuksia auttaa laulajia suorittamaan liiton perus-, taito- ja mestarimerkkejä, mikä osaltaan antaa laulajille lisätaitoja ja kuorolle parempia laulajia.

MUITA ETUJA
Sekakuoroliitto valvoo yhdessä Sulasolin kanssa jäsentensä etuja suhteessa vaItiovaltaan, musiikkikasvatuskenttään ja muihin päättäjiin.

Merkittävä etu on Opintokeksus Siviksen tarjoamat mahdollisuudet antaa valtionapua aikuisopiskeluun. Aktiiviset kuorot voivat hyödyntää avustuksia johtajan palkkoihin, nuottikustannuksiin, tilavuokriin jne.

Sekakuoroliiton jäsenet kuuluvat Suomen Retkeilymajajärjestöön.

Sekakuoroliitto ja Sulasolin henkilökunta auttavat mielellään kaikissa harrastemusiikkiin liittyvissä kysymyksissä.