Merkittäviä Sekakuorolaisia

Kunniapuheenjohtajat
Martti Turunen  1968–1979 
Jaakko Kiviniemi 1990–2008
Seppo Suojanen 2017–
 
Kunniajäsenet
 
Hilkka Norkamo 1977–2004
Harald Andersén 1982–2001 
Inke Luukka 2017–
Jaakko Mäntyjärvi 2017–­
Kyllikki Pesonen 2017–­
Urtti Virta 2017–­
Puheenjohtajat
 
Martti Turunen 1957–1968
Jouko Tolonen 1968–1972
Ahti Sonninen 1972–1974
Ensti Pohjola 1974–1977
Jaakko Kiviniemi 1977–1990
Sari Anttila 1990–1992
Harri Lindblom 1992–1998
Seppo Suojanen 1998–2007
Maaria Manner 2007–2012*
Sisko Nyrhilä 2013–
 
 
Taiteelliset johtajat
 
Ensti Pohjola 1977–1983    
Ilkka Kuusisto 1983–1986
Seppo Murto 1986–1992
Erkki Pullinen 1992–2001
Timo Lehtovaara 2001–2003
Marjukka Riihimäki  2003–2009
Hanna Remes 2009–
 
* Maaria Manner valittiin marraskuussa 2012 Sulasolin puheenjohtajaksi. Sekakuoroliiton puheenjothajana seuraavaan maaliskuussa 2013 liittokokoukseen asti toimi 1. vpj Sisko Nyrhilä.